Skraldiaden i praksis

Skraldiaden er en idé. En idé om at affald ikke bare er affald men en ressource. Affald kan genbruges til noget fornuftigt!

Vi har udviklet forskellige værktøjer til de børnehaver, SFO ‘er og skoler, der afholder en Skraldiade. Det betyder at det er nemt og enkelt at lære børn om affald. De vigtigste værktøjer er:

Renos rene skov
En oplæsningsbog, hvor børnene inddrages i Renos problemer med affald i skoven.

Musikalen om Renos rene skov
Børnene kommer til at møde Reno til det store Skraldiadeshow. Lyt til musikken fra musikalen. Den kan downloades gratis her på hjemmesiden. Forældre og bedsteforældre er også velkomne!

Skraldiadeinspirationer
Et hæfte der er tilegnet pædagoger og lærere. Her kan de få en masse gode idéer til, hvordan man kan gennemføre en Skraldiade. Bogen er ment som inspiration, så lærere og pædagoger selv kan tilrettelægge deres egen Skraldiade..

Renos breve til børnene
Skraldehelten Reno skriver breve til børnene. Lærere og pædagoger læser brevene højt, og det giver en god anledning til at snakke om affald. Hvor kommer det fra? Hvad skal vi gøre ved det? Hvorfor er der så meget affald rundt omkring?

I brevene bliver børnene inddraget i Renos univers og de problemer, han møder i skoven. Reno arbejder på genbrugspladsen. Det er ham der skal rydde op ude i skoven. Men der flyder med affald også efter han lige har ryddet op. Så han opfordrer børnene til at hjælpe. Hvor kommer affaldet fra? Vokser det på træerne, eller er det noget der kommer op af jorden? Eller kommer det med blæsten? Mystisk! Hvis børnene vil hjælpe med at opklare mysteriet, kan de blive Renos Affaldsdetektiver. Som tak inviterer han dem med til Skraldiadeshow.

Planlægning

Inden en skole eller institution går i gang, er det en fordel at lave en overordnet plan for Skraldiaden:

• Hvor meget skal kampagnen fylde i dagligdagen?
• Hvilke aktiviteter vil I sætte i gang?
• Hvor mange ressourcer skal der sættes af?
• Hvilke børn skal deltage?
• Hvilke lærere eller pædagoger har ansvaret?

Læs meget mere om organisering og planlægning i “Skraldiadeinspirationer”.

Kompetencer og fælles faglige mål

Skraldiaden er tilrettelagt, så det er let at kombinere kampagnen med de kompetenceområder man arbejder med i sit årshjul – eller med de fælles faglige mål i indskolingen.

Det er enkelt at kombinere emnet affald med de aktiviteter, man ellers har fokus på.

Skraldiade-startdag

Fastlæg en festlig startdag ca. 3 uger før I skal af sted til det store Skraldiadeshow. De fleste bruger 2-4 uger i Skraldiadens univers sammen med børnene .

Når I er tilmeldt en Skraldiade modtager I materialerne. Blandt andet forskellige redskaber til at holde en god Skraldiade-startdag. Der er fx en T-shirt og en kasket til den voksne, der udnævnes til at være Renos assistent.

Se Huskelisten i Det pædagogiske rum.

Skraldiade i skole & børnehave

Inden børnene skal til Skraldiadeshow og se musicalen “Renos rene skov”, kan man sætte en masse skraldeaktiviteter i gang. I kan finde forskellige skraldelege og aktivitetsforslag her på hjemmesiden og i Skraldiadeinspirationer.

Skraldiadeshow

Skraldiadens klimaks er, når børnene skal møde Reno. Det er en festdag, når børnene skal hen og se musicalen. Mange børn kommer i festlige affalds og genbrugskostumer, de larmer med deres skraldeinstrumenter, mens de går i procession med institutionens skraldebanner. Det er et flot skraldekarneval, hvor der bliver danset, leget, grinet og grædt over de ting, som Reno skal igennem for at gøre skoven ren.

Til slut får børnene et badge og et Affaldsdetektivbevis. Nu er de blevet rigtige Affaldsdetektiver. Jo mere man har arbejdet med affald under Skraldiaden, jo mere engagerede bliver børnene – og jo sjovere bliver det! Det smitter også af hos børnenes familie og venner.

Slut – men ikke helt slut!

Efter showet får børnene et brev fra Reno. Han takker han for opbakningen og opfordrer Affaldsdetektiverne til at holde øje med affaldet. Nu er det op til lærere og pædagoger, om I vil stoppe her eller arbejde videre med affald. I kunne måske planlægge en affaldsdag om måneden, hvor I sætter skrald på dagsordenen?

I kan hente inspiration til at arbejde med affald– også efter Skraldiaden – her på hjemmesiden.

Evaluer – og del dine gode idéer

Lærere og pædagoger er et kreativt folkefærd. I finder på mange nye ting, som kan gennemføres i jeres børnehave, SFO eller skoleklasse til glæde for børnene.

Derfor modtager I et evalueringsskema efter kampagnen. Her har I blandt andet mulighed for at fortælle om alle jeres gode idéer og aktivitetsforslag.

Har du en god idé så fortæl den til en anden – så har du to!
Jeres gode ideer er meget værdifulde for Skraldiaden. Vi bruger dem blandt andet i den næste udgave af Skraldiadeinspirationer – til glæde for andre. I Ringsted afholdt man fx et Skraldecirkus – en god idé som havnede i inspirationshæftet.

Vi kan derfor opfordre til, at man ikke bare bruger vore materialer men også improviserer på livet løs over temaet Skraldiade. Vi har erfaring for, at børnene er med for fuld musik, og at der ikke er grænser for deres fantasi.