Planlægning

Det en god idé at sætte sig nogle mål for hvordan Skraldiaden skal planlægges og gennemføres

Formuler nogle succeskriterier, som kan evalueres bagefter. Så kan I tydeligt se, om indsatsen har båret frugt.

Brug Skraldiadeinspirationer, som deltagere i Skraldiaden modtager – og brug Huskelisten og de andre værktøjer her på hjemmesiden.

Skraldiaden kan kombineres med andre temaer. Læs mere under Pædagogiske lærerplaner og FFM. Tænk i det hele taget Skraldiaden sammen med de emner I i forvejen arbejder med. Skal I holde fest, så hold en skraldefest – arbejder I med musik, så spil på affaldsinstrumenter – skal børnene på skovtur, så tag affaldsposer og snappere med.

Jo mere de voksne er engageret i kampagnen, jo større effekt har den på børnene. Vi har oplevet mange fantastisk engagerede pædagoger og lærere i de år Skraldiaden har være afviklet. Vi oplever det i høj grad til showet, hvor børnene er klædt ud og klædt på til at lege med skrald. Der kan man møde voksne og børn, der har arbejdet meget med emnet – og haft det skægt med det.