Læreplaner og FFM

Uanset hvilket tema man arbejder med i daginstitutionen, SFO’en eller klassen, kan det kombineres med et fokus på affald og affaldshåndtering

Kompetencer og affald

Personlig udvikling og sociale kompetencer udvikles i enhver form for gruppeaktivitet – sproget udvikles lige så hurtigt, når man formulerer sig om skrald, som om alt muligt andet – man får lige så megen motion af at lede efter affald, som af at lede efter blomster – og man er lige så kreativ, når man arbejder med en affaldscollage, som når man maler et maleri.

Skraldiadens aktiviteter tager derfor udgangspunkt i en række forskellige pædagogiske kompetencer: Naturfaglige, sociale, sproglige, motoriske, kulturelle og ikke mindst kreative kompetencer.

Mange slags affald

Børnene får desuden erfaring med en række forskellige affaldsfraktioner – både gennem lege og aktiviteter – og gennem materialet om de forskellige typer affald: Organisk-, farligt-, metal-, plast-, træ-, papiraffald og meget mere. Kampagnen dækker bredt i forhold til både den pædagogiske verden og affaldsverdenen.

Kombiner Skraldiaden med andre fokusområdet

Aktiviteterne er tilrettelagt, så de kan indpasses i de pædagogiske mål og læreplaner og de fælles faglige mål. Derfor bliver det lettere at tage Skraldiaden med i planlægningen af det pædagogiske arbejde på en meningsfuld måde. I vil derfor kunne kombinere Skraldiaden med de fokusområder, som I i øvrigt har valgt at arbejde med.

 

Fælles faglige mål

Emnet affald kan kombineres med en stor vifte af fag i indskolingen. Tager man affald som indgangsvinkel kan det danne udgangspunkt i både dansk, matematik, idræt, musik, billedkunst og selvfølgelig natur/teknologi.

I børnehaveklassen kommer matematikken ind i børnenes liv, og her er det oplagt at introducere affald i forbindelse med arbejdet med mål og vægt.

For 1. og 2. klasse er der fag, som det er særligt oplagt at kombinere med Skraldiaden:

Dansk:  At skrive breve til Reno eller fortælle et skraldeeventyr?

Matematik: Måle og udarbejde en statistik over eget affald?

Idræt: At opfinde en skralde-stafet?

Musik: At spille stomp på affald?

Billedkunst: At bygge en skulptur af skrald?

Natur/teknologi: At undersøge hvad affald gør ved dyr i naturen – eller finde ud af hvad ressourcer er?