Mål og succes

I børnehaven i Vigersted formulerede man sine mål for Skraldiaden således:

– Børnene skal lære at være mere bevidste om naturen og beskytte den

– Lære børnene at mange ting godt kan bruges mere end en gang

– At skrald kan være mange ting

– Lære at sortere affald

Herefter formulerede de konkrete delmål og aktiviteter – og besluttede sig for hvad der skulle til, for at projektet var en succes – og hvordan det skulle dokumenteres og evalueres. Læs mere i bogen Skraldiadeinspirationer, som udleveres til deltagerne i Skraldiaden.