Glidende overgang

I Vigersted brugte man Skraldiaden som overskolingsprojekt– og formulerede et fælles tema og fælles aktiviteter i et samarbejde mellem børnehave og SFO

Børnene fremstillede en sokkedukke af Renos ven Dyret, som lå og ventede på dem, når de mødte op i SFO første gang. Det gav børnene tryghed, og det betød, at børnene fra de forskellige institutioner havde en fælles oplevelse med i bagagen, når de startede i skolen.

Hele projektet fra Vigersted er beskrevet i “Skraldiadeinspirationer”, som udleveres, når der er Skraldiade.

Se hvordan I fremstiller Renos ven Dyret som  “sokkedyr”