Sorteringsstation

  • Skraldefagligt: Alle kategorier affald
  • Kompetencer: Natur, kreativt, motorisk, samarebdje
  • Fag: Natur/teknologi, dansk

 

Beskrivelse

Byg et anlæg til at sortere affald til jeres skole eller institution. Og byg det af affaldstræ. Det bliver meget sjovere at sortere affald, når man selv har bygget kasserne og hylderne!

Overvej om det er bedst at placere anlægget udenfor? Måske i et skur? Måske står det bedre indenfor i nærheden af døren?

Sorteringsanlægget skal selvfølgelig helst bygges af affald! Gamle bræddestumper, lægter, plader eller kasser.

Hvis anlægget står indendørs på hylder, kan det bygges af store, solide emballagekasser i pap.

 

Tips og idéer

Affald kan sorteres i f.eks. papir, pap, glas, plast, metal, elektronik og batterier, andet farligt affald – og det grønne affald kan lægges i en spand med låg – og smides ud i kompostbeholderen.

Hvordan jeres anlæg kommer til at se ud, afhænger af, hvordan I kommer af med jeres affald. Måske pynter I anlægget med flotte tegninger eller malerier/skilte, der forestiller den slags affald, der skal i kasserne? Så er det nemmere for børnene at sortere rigtigt!

 

Forberedelse

Fortæl børnene, hvorfor det er godt at sortere affaldet.

Fortæl børnene, hvordan noget affald bliver til energi eller biogas.

Find ud af hvor mange kategorier affald I vil sortere. Besøg evt. kommunens genbrugsplads sammen med børnene og få en snak om, hvilke slags affald I kan og skal sortere, og hvem der skal afhente eller bringe det.

Find et godt sted hvor sorteringsanlægget kan stå. Det skal helst stå i tørvejr, et sted der er nemt at komme til!

Skaf træaffald som lægter, brædder og plader til at bygge kasser og hylderne af.

Skaf spade, sav, hammer, skruetrækker, søm, skruer og beslag.

 

Materialer

Træ, lægter, plader, kasser og pap (til skilte)

Værktøj og beslag

 

Når I er færdige

Sorteringsanlægget skal selvfølgelig skrottes på den rigtige måde, når det ikke længere skal bruges. Lad børnene deltage i processen med at skille det hele ad og sortere alt i bunker: træ for sig, metal for sig osv.