Skraldeorkester

  • Skraldefagligt: Metal, træ, glas og plast
  • Kompetencer: Kreativt /musisk, samarbejde
  • Fag: Musik, billedkunst

 

Beskrivelse

Et skraldeorkester spiller selvfølgelig på skrald! Der er lyd i rigtig mange slags affald. Trommelyd og toner! Måske har skralde-orkesteret også et par sangere, der kan synge en skraldesang? Måske en sang fra Reno’s musical?

 

Tips og idéer

Man kan tromme på spande, dunke, dåser, flasker, glas og kasser. Man kan bruge trommestikker af plast, træ eller metal.

Hvis man fylder vand i flasker, kan man blæse forskellige toner.

Hvis man spænder elastikker rundt om en lille æske af træ, kan man spille på den som på en guitar!

Man kan fremstille mange forskellige rasle-instrumenter af affald. Det er super-nemt!

Fyld fx metalstumper i en gammel plastbeholder og læg låg på – så har du et skraldeinstrument! Man kan også lave en rasle af kapsler trukket på ståltråd.

Man kan spille musik på gamle skeer af metal! Man holder to skeer i den ene hånd (med en finger imellem) – og slår dem op og ned mellem låret og den anden hånd. Det lyder rigtigt godt, når man har øvet sig meget!

For at ”styre” orkestermusikken kan man aftale, at nogle børn trommer den samme grund-rytme hele tiden. Så kan andre improvisere ovenpå! 
I kan f.x lade jer inspirere på hjemmesiden stomponline.com – her kan I høre rigtig professionel stomp!!

 

Forberedelse

Fortæl børnene om den slags affald I bruger i jeres skraldeorkester.

Snak med børnene om skraldeinstrumenter – og om hvilken slags affald med god lyd, de kan finde derhjemme!

Børnene medbringer en masse affald med god lyd i.

Fremstil rasleinstrumenter – og måske en elastikguitar! Lad børnene eksperimentere med forskellige slags lyde – og øv jer i at blæse i flaske!

Aftal om I spiller en bestemt melodi / sang – eller laver ren trommelyd (”stomp”).

Gør klar til at optage lyden!

 

Materialer

Affald med god lyd i – og en lydoptager

 

Når I er færdige

Orkesteret skal selvfølgelig skrottes på den rigtige måde, når det ikke længere spiller. Lad børnene deltage i processen med at skille det hele ad og sortere alt i bunker.