Den store samler

Skraldefagligt: Alle kategorier

Kompetencer: Motorik, Natur

Fag: Matematik, natur/teknologi, idræt

 

Beskrivelse

Hvor mange kilo affald kan I samle ude i naturen? Det kan være i skoven – på stranden – i grøftekanten – i parken – og mange andre steder!

 

Tips og idéer

Sortér affaldet i plast, papir, glas, metal osv. Husk at sortere det farlige affald fra for sig! I kan tage på genbrugspladsen og sortere det i containerne.

Hvor mange kilo metal-affald kan I samle? Hvor mange kilo plastflasker eller dåser til drikkevarer? Husk, at nogle flasker kan man få pant for – andre skal i containeren på genbrugspladsen.

Tag et billede af jeres affaldsbunke!

Metal-affald kan f.eks. være dåser, skruer, gryder… alt muligt!

Hvad tror I, at jeres affald kan bruges til at fremstille?

Man kan bruge en magnet til at finde ud af, hvad der er lavet af jern eller aluminium!

 

Forberedelse

Fortæl børnene, hvordan de skal være forsigtige, når de samler affald. F.eks. må de aldrig røre ved kanyler og skarpe ting.

Fortæl børnene, hvad der sker med forskelligt slags affald, når det ligger i naturen.

Fortæl børnene, hvad der sker med affaldet, når det f.eks. bliver sendt til forbrænding eller genbrug.

Aftal med den lokale genbrugsplads, at I kan tage børnene med på besøg – så de selv er med til at sortere.

Fortæl børnene, hvorfor batterier er farlige for naturen, og hvad der sker med de indsamlede batterier. Hvor mange forskellige ting med batterier i, findes der hjemme hos børnene og i institutionen? Det kan der jo fx være i gummisko med lys i!

Skaf genbrugsposer til at bære affaldet i og en vægt til at veje det på.

Skaf arbejdshandsker og gribetænger til børnene, så de ikke kommer til skade, når de samler ”ukendt” affald i naturen.

Lav en aftale med genbrugspladsen.

 

Materialer

Poser til indsamling og opbevaring – gribetænger og arbejdshandsker
Vægt og fotoapparat.