Leg med affald

Leg med affald

Der er masser af legetimer i skrald. Her er en række aktiviteter til leg og aktivitet i institution og skole eller i familien.

Alle skraldelege er opbygget på samme måde. Derfor kan du hurtigt danne dig et overblik over hvilke aktiviteter der er relevante i planlægningen:

 

Opbygning

Skraldefagligt: Hvilke typer affald bruges i aktiviteten?

Kompetencer: Hvilke kompetencer får børnene i spil?

Fag: Hvilke fag i 0.-2. klasse er det oplagt at bruge aktiviteten?

Beskrivelse / Tips og idéer: Hvad går aktiviteten ud på?

Forberedelse / Materialer / Når I er færdige: Hvad skal være på plads før og efter aktiviteten?

 

Læreplaner og faglige mål

Vi vil gerne gøre det enkelt for pædagoger og lærere at indpasse lege og aktiviteter i de pædagogiske mål og læreplaner og de fælles faglige mål.

Aktiviteterne kan derfor ses som supplement til de fokusområder I har planlagt og arbejder med. Læs mere i “Pædagogisk rum”

De fleste af legene kan man også konkurrere i – men nogle er mere oplagte til det end andre. De er markeret med en stjerne.

 

Positiv indlæring giver positiv adfærd

Derfor er det vigtigt at gøre affald til en leg, så børn får en bevidsthed om, at affald kan bruges til noget fornuftigt. Derfor formidles Skraldiadens budskab gennem leg i fastlagte rammer.

Vore Skaldelege kan bruges som inspiration til leg med affald. Du kan også finde aktivitetsidéer under “Affald i hverdagen”

Husk hvis du har en god ide og fortæller den til en anden – så har I to gode ideer.

Hvis alle tænker sådan og får nye ideer til lege, så vil ringene brede sig. Skraldiade.dk kan dermed blive en stor videnbank til glæde for naturen og alle vore børn. Send din idé til os!