Træ

Noget træ kan brændes – noget kan ikke – og noget kan blive til noget andet!

Pdf til print

 

 

 

 

En, to, træ!

Træ bruges over alt. Træ kan bruges til at bygge huse og til at fremstille vinduer, døre, køkkener, borde og stole. Træ kan også bruges til at bygge både, lave plankeværk, lægge som gulv eller til at lave kasser eller paller af. Træ kan også blive til papir og pap. Prøv om du kan remse op, hvad træ også kan bruges til. Listen bliver hurtig lang.

Det betyder også, at vi bruger meget træ, som senere bliver smidt ud, når huset skal have nye vinduer, døre eller nyt tag osv.

Meget træ er i dag behandlet med nogle giftstoffer, for at træet kan holde sig længere – det kaldes trykimprægneret træ. Træ, der er behandlet, får et grønligt skær og er farligt at brænde af eller smide ude i naturen. Når træet brændes eller nedbrydes i naturen,
frigøres de giftige stoffer. Det er ikke godt for planter og dyr.

Træ vokser ind i himlen

I Danmark har vi skove med to forskellige slags træer – nemlig løvtræer og nåletræer. Træ har store fordele som brændsel, fordi energien i træet stammer fra solen. Solens stråler giver energi, som træet fanger med bladene. Energien opbygges i træet, når det vokser. Når træet brændes, frigives energien igen. Det kan du mærke, når du står tæt på et bål, der er varmt. Varme er energi.

Træ kan blive til spånplader, papir og energi

Rene brædder og tømmer, der ikke er imprægneret eller malet, kan i flere kommuner lægges i en container til genanvendelse. Træet bliver knust og bruges til at fremstille spånplader eller til at putte i kompost.

Hvis træet er den grønne slags, så er det behandlet med noget giftigt, og så skal det lægges i den anden container for trykimprægneret træ. Det bliver lagt i et depot, så de giftige stoffer ikke kan komme ud i naturen.