Kompost – grønt affald

Planterne elsker din kompost!

Kompost hvad er det? Æblekompot kan man spise, men hvad med kompost?

Kompost, det er gødning, det dine grøntsager og blomster i haven spiser. Man laver kompost af organisk affald. Det er det affald, der kommer af de rester, der er tilbage, når du har lavet mad af grøntsager. De visne blomster fra vasen og haveaffaldet kan også bruges til at lave kompost. Nu skal du se:

Kompost – det er da nemt nok!

Alle, der har en have, kan fremstille kompost af grønt køkkenaffald, blade, hæk- og græsafklip. Det hele fyldes ned i kompostbeholderen. I kan selv lave en kompostbeholder af træ (se side 42), men I kan også ringe til kommunen og bestille en beholder af plastik med låg. Efterhånden som kompostbeholderen bliver fyldt op, sker der noget nede i den. Først begynder det at blive varmt dernede. Det er på grund af de orme, insekter, bakterier og mikroorganismer som også er kommet ned i beholderen sammen med affaldet. De begynder at æde af affaldet. Når de spiser, udskiller de varme og nedbryder affaldet, som efterhånden bliver til kompost. Kompost indeholder en masse næring til dine planter. En enkelt familie vil kunne fremstille 100-200 liter færdig kompost på et år.

Sådan fremstiller du kompost

Hvis I ikke har en kompostbeholder, kan I samle en bunke haveaffald i en stor stak. Når bunken er stor nok, bliver temperaturen i komposten nemlig høj nok. Bunken skal helst være ret stor (mindst 1,5 meter bred og 1 meter høj) og det er vigtigt, at I blander og findeler affaldet. Jo mindre stykkerne er, jo hurtigere bliver komposten færdig. Hvis I har gødning fra nogle dyr, kan I blande det i komposten. Det øger omsætningen. Husk at kompostbunken skal være fugtig. Den skal vandes, hvis komposten bliver for tør. Fugt er nemlig vigtig for de bakterier, der klarer arbejdet og omsætter affaldet til ny muld!

Sådan bruges komposten

Efter nogle måneder er haveaffaldet så nedbrudt, at det kan skilles ad med fingrene. Så kan I bruge den til at lægge ud i haven som jorddække. Lader man komposten stå i længere tid, kan den bruges næste år som gødning til jeres grøntsager. Det er en fornøjelse at spise de grøntsager, som man selv har dyrket og givet næring. God appetit!