Elektronik

Hvad gør man, når mobilen holder op med at virke?

Pdf til print

Elektriske apparater

Mange af de ting, som vi har derhjemme, bruger elektrisk strøm eller kører på batterier. Det gælder for eksempel musikanlægget, fjernsynet, computeren og de elektriske køkkenredskaber. Hvis ting, der bruger strøm eller batterier, sendes til forbrændingen, kan luften, drikkevandet og jorden tage skade, Derfor må disse ting ikke komme i skraldespanden eller affaldsbeholderen men skal afleveres på en genbrugsstation. (Nogle kommuner har særlige indsamlinger af elektronik-affald. Spørg din kommune hvilken slags affald de kan hente)

Antallet af elektriske apparater er steget voldsomt de sidste 20-30 år. I dag har stort set alle familier et fjernsyn, en støvsuger, en kaffemaskine, legetøj der kan bevæge sig, eller andre ting som virker, når der sættes strøm til. Men apparaterne virker ikke i al evighed og bliver på et tidspunkt til affald. Dette affald kaldes elektronik-affald eller el-skrot.

Hvad er elektronik

Der er elektronik i alle de maskiner, der skal drives af elektrisk strøm. Vi henter elektricitet ud af stikkontakten eller et batteri og kan derved få en motor til at køre, et fjernsyn til at vise billeder, en radio til at give lyd fra sig, en computer til at vise et spil, et køleskab til at køle. Find selv på flere apparater, der bruger elektricitet.

Elektrisk strøm bliver produceret på elværket eller affaldskraftvarmeværket. Det kræver en masse energi at producere strøm. Energien kommer fra en vindmølle, olie, kul, biogas eller affald.

Elektriske apparater indeholder en række miljø- og sundhedsskadelige stoffer – fx kviksølv, kadmium, bly, kobber, bromerede flammehæmmere og PVC. Derfor er det vigtigt, at den udtjente hårtørrer, barbermaskine eller el-pisker ikke ender i skraldespanden men på genbrugspladsen.

Elektronik kan blive til elektronik

Elektronik-affaldet bliver kørt videre til forskellige behandlingsanlæg. Her bliver det skilt ad. De dele, der ikke kan bruges igen, bliver sendt til specialbehandling, til forbrænding eller på lossepladsen.

Men meget af elektronik-affaldet kan faktisk bruges igen. Glasset fra computeren eller fjernsynet kan bruges til nye ting af glas. Fra printkortene i computerne og fra stik og ledninger kan man genanvende ædelmetaller som guld, sølv, platin og kobber.
Lær mere på mindthetrash.dk (Miljø- og Fødevareministeriet)