Batterier

Pdf til print

Batterier til ditten og datten

Der er batterier i legetøj, biler, lommelygter, vækkeure, gummisko med lys i, syngende fødselsdagskort og i mange andre ting. Du kan sikkert finde flere ting, som indeholder batterier. De mange forskellige batterier indeholder metaller. Nogle af metallerne er farlige for miljøet. Det er blandt andet bly, kadmium, kviksølv og litium. Et batteri er et lille lager af elektrisk energi. Energien er gemt i de metaller, som batteriet er lavet af. Metallerne kan industrien bruge igen. Nogle af metallerne er giftige, og derfor må du ikke smide dine brugte batterier i skraldespanden.

Hvordan virker batterier

Et batteri består af celler, der er forbundet med hinanden. En sådan celle er en lille fabrik, der omdanner kemisk energi til elektrisk energi.
Elektrisk strøm er elektroner, der vandrer. I år 1800 konstruerede Alessandro Volta det første batteri. Det første batteri bestod af sølv og zinkplader, der lå i lag. Pladerne lå skiftevis med vådt pap imellem. Da Alessandro Volta forbandt den øverste plade med den nederste, løb der en strøm. Sætter man en pære til ledningen, vil den lyse.

Vidste du, at man kan lave et batteri af en citron? Du tager en citron. Stik to plader af forskelligt slags metal ned i citronen. Pladerne kan f.eks. være kobber og zink.

I citronen er der syre. Syren løsriver elektroner fra de to forskellige metaller. Elektronerne vandrer nu fra det ene metal til det andet. På den måde kommer der til at løbe en strøm.

Batterier kan bruges igen

Alle batterier indeholder metaller, og nogle af metallerne kan industrien bruge igen. Andre batterier bliver gemt væk i sikre beholdere, så de giftige tungmetaller ikke slipper ud i omgivelserne.

I mange kommuner skal du aflevere alle batterier som farligt affald. De batterier, der er samlet sammen, bliver sorteret og sendt til Kommunekemi.