Viden om affald

Bliv klog på affald!

Debatten om affald raser jævnligt i de danske medier, og siden Skraldiaden blev født, er affaldsproblemet ikke blevet mindre – tværtimod!

Du finder gode informationer omkring affald i Danmark på Miljøministeriets hjemmeside.

 

Et par tankevækkende eksempler:

Følgende stammer fra publikationen “Danmark uden affald II”.

Danskerne producerer hvert år 13 millioner tons affald. Det er et miljøproblem, hvis affaldet ikke behandles forsvarligt.

Forbrændingsanlæggene udleder fx farlige gasser, hvis elektriske og elektroniske produkter ikke er sorteret fra.

Men affald kan også være en ressource – f.eks. når plast, papir, jern og glas bliver genanvendt.

Forbruget i dag resulterer i et samlet materialeforbrug på mere end 20 tons og omkring 747 kg husholdningsaffald pr. indbygger om året. Det placerer Danmark blandt de lande i verden, der bruger flest ressourcer og genererer mest affald pr. indbygger.

Hver gang vi køber forbrugsvarer for 1.000 kr., skaber vi i gennemsnit knap 9 kg husholdningsaffald.

Mode- og tekstilbranchen er én af de mest forurenende og ressourceforbrugende industrier i verden. Det store forbrug af energi, vand, kemikalier og sprøjtemidler påvirker både miljø og arbejdsmiljø, og den voksende befolkning får den globale tøjproduktion til at stige.

Vi bliver flere mennesker, der forbruger mere, og det sætter kilderne til råstoffer under pres.

Vi forsøger at holde os orienteret omkring nye tiltag til at reducere affaldsmængderne, og vi vil inddrage de vigtigste emner i vores Skraldiade.

 

Når I holder Skraldiade

Du og børnene kan blive kloge på forskellige typer affald her i menuen til venstre. Her kan du også finde forskellige bogmaterialer og links til relevante hjemmesider.

Bliv “skrap til skrald” – læs mere under Leg med affald!

 

Hverdagen efter Skraldiaden

Få inspiration til at sætte affald på dagsordenen sammen med børnene, når Skraldiaden er slut. De er jo stadig Renos Affaldsdetektiver – så hvordan bliver deres interesse for at være skrappe til skrald så holdt i live i hverdagen?

Læs mere under Affald i hverdagen.